sam kalensky

Artist | character designer | folklorist

@Samkalensky Branding & Logos
2022
Landfish & Shark - Comic Series
2015
Landfish - Character Model sheets
2022
Landfish Comic - character drawings
2022
CatSup - Landfish Comic merch, Shirts & in world brand.
2022
CatSupWaves - TKC Deskmats
2022
Catsup Badges - Enamel pins
2022
Sushi stickers
2022
Fruity stickers
2022
MEAT stickers
2022
FungiPanic 2014 - character designs & Game concepts.
2011
Tentapals - gatcha machine.
2018
Props - CBS - Twilght Zone
2022
Character design -Springenfolk - FaerieFire Kickstarter
2022
Strictly Broken TCG. - logo & Mascot work
2019
Pencilmation - Thumbnails
2020
SilverString media. - VANCAF CONQUEST - Hall of mirrors
2016
Esports - Event Posters & Logos
2016
4s1d3 - Runaway4 - Band Shirt and site graphic.
2022
Grouchi - Simple Mascot Design
2022
ScampyShiba - line stickers
2022
Streamers - Vtubers & emote designs.
2015
Floating wonderland - Kickstarter Promo Art
2022
Character Commissions
2022
Hyakki Yagyo: a Yokai Bestiary - Ongoing ZIne series
2022
Harikikigaki
2023
did you Noh?
2023
InoMononokeRoku
2023
Momotarō – 桃太郎 – peach boy. – [FolkHero]
2022
The Melon Maiden - Uriko Hime! [folkhero]
2022
Kintaro - 金太郎 - [ FolkHero ]
2022
Issun Boshi - the inch high samurai - [folkhero]
2022
Shuten Douji - 酒呑童子 - [yokai]
2022
Okikus Onryo - bancho sarayashiki - Dish mansion
2022
Chochin Oiwa - Yotsuya Kaidan.
2022
Chōchin-obake - 提灯お化け - [Yokai]
2022
KasaObake - 傘おばけ - [yokai]
2022
Bakezōri - 化け草履 - Ghost Sandals - [Yokai]
2022
Kameosa - 瓶長 - [yokai]
2022
Biwabokuboku - 琵琶牧々 - [yokai]
2022
KotoFurunushi - 琴古主 - [yokai]
2022
Shami-chōrō - 三味長老 - [yokai]
2022
Waniguchi – 鰐口 – [yokai]
2022
Seto Taisho - 瀬戸大将 - [yokai]
2022
Narigama - 鳴釜 - [yokai]
2022
Rengidori - れんぎどり - [Yokai]
2022
Shamoji baba - しゃもじばばあ - [yokai]
2022
Ichiren Bozu - 壱連坊主 - [yokai]
2022
Ittan Momen - 一反木綿 - [Yokai]
2022
Nurikabe - ぬりかべ - [yokai]
2022
Abura Sumashi - 油すまし - [yokai]
2022
Yakan-zuru - 薬缶吊る - [yokai]
2022
Shumoku Musume - 撞木娘 - [Yokai]
2023
Kanazuchibo (金槌坊) and Okka (おっか) - [Yokai]
2022
Furuōgi - 古扇 (ふるおうぎ) - [Yokai]
2022
Kamikiri - 髪切り - [Yokai]
2022
Amikiri - 網切 - [yokai]
2022
Nurarihyon - ぬらりひょん - [Yokai]
2022
Otoroshi - おとろし - [Yokai]
2022
Tsuchinoko
2023
Mikoshi-nyūdō - 見越入道 - [yokai]
2022
Rokurokubi - ろくろ首 - [yokai]
2022
Tōfu-kozō - 豆腐小僧 - [Yokai]
2022
Azuki Arai - 小豆洗い - [Yokai]
2022
Azuki baba - 小豆婆 - [yokai]
2022
Azuki hakari - 小豆はかり- [yokai]
2022
Yuki-Onna - 雪女 - [yokai]
2022
Yukinba - 雪婆 - [yokai]
2022
Yukinbo - 雪坊 - [Yokai]
2022
Bakeneko - 化け猫 - [yokai]
2022
ManekiNeko - 招き猫 - [yokai]
2022
Nekomata - ねこまた - [Yokai]
2022
Nekomusume - 猫娘 - [Yokai]
2022
Tamamo-no-Mae - 玉藻前 - [Yokai]
2022
Megane Kitsune - [yokai]
2022
Kitsune - キツネ - yako (nogitsune) - [yokai]
2022
Kitsune - キツネ - Tenko - [Yokai]
2022
Kitsune-Tsuki - 狐憑き - [Kitsune Posession]
2022
Tanuki - たぬき [yokai]
2022
Mamedanuki - 豆狸 - [Yokai]
2022
Tanuki-Bayashi - 狸囃子 - [yokai]
2022
Shirodokkuri - 白徳利 (しろどっくり) - [Yokai]
2022
Jūbako-baba - 重箱婆 - [yokai]
2022
Tanuki-Tsuki - 狸憑き - [yokai]
2022
Bunbuku chagama. - 分福茶釜 - [Yokai]
2022
Kabukiri-kozo – かぶきり小僧 - [Yokai]
2022
Nopperabo - のっぺら坊 - [Yokai]
2022
Kama-Itachi - 鎌鼬 - [yokai]
2022
Kawauso - かわうそ - [Yokai]
2022
Chōchin kozo - ちょうちんこぞう - [yokai]
2022
Kappa - 河童 - [Yokai]
2022
Garappa - ガラッパ - [Yokai]
2022
Kashambo - カシャンボ - [yokai]
2022
Hyosube - ひょうすべ - [Yokai]
2022
Gangi-kozo - 岸涯小僧 - [yokai]
2022
Kawa-Akago - 川赤子 - [Yokai]
2022
Supon No Yurei - 鼈の幽霊 - [Yokai]
2022
Yamawaro – 山童 - [Yokai]
2022
Kijimuna - キジムナー - [Yokai]
2022
Shōjō - 猩々 - [Yokai]
2022
Umibōzu - 海坊主 - [yokai]
2022
BakeKujira - 化鯨 - [yokai]
2022
Heikegani - 平家蟹 - [yokai]
2022
Sea Beast of Kanzaki inlet
2023
Umi-osho - 海和尚 - [ yokai ]
2022
Iwana bōzu - 岩魚坊主 - [yokai]
2022
Namazu-Benkei - 弁慶なまず道具 - [Yokai]
2022
Ningyo - 人魚図 - [yokai]
2022
Jinjahime - 神社姫 - [Yokai]
2022
Umidebito - 海出人 - [Yokai]
2022
Makigaiko-chan - 巻貝子ちゃん - [Yokai]
2022
Hitogai – 人貝 - [yokai]
2022
Amabie - アマビエ - [Yokai]
2022
Amabiko - 尼彦(肉筆) - [Yokai]
2022
Umibiko - 海彦 - [yokai]
2022
Tamabie - Oddball of bingo - [yokai]
2022
Amabiko Nyudo - 尼彦入道 - [yokai]
2022
Amabiko - [Nagano Newspaper 1876 ver.]
2022
Amahiko no Mikoto - 天日子尊- [Yokai]
2022
Arie - アリエ - [Yokai]
2022
Kibuna - 黄ぶな - [yokai]
2022
Kame-Onna - 豊年亀 - Honengame [Yokai]
2022
Amahiko - 阿磨比古 - [yokai]
2022
Yogen No Tori -よげんのとり- [Yokai]
2022
Ise no kitori - 伊勢の奇鳥 - [yokai]
2022
Baku - 獏 - [yokai]
2022
Kotobuki - 寿 - [Yokai]
2022
Kudan - 件 - [Yokai]
2022
Kutabe - クタベ - [yokai]
2022
Torako-ishi - 虎子石 - [yokai]
2022
Omoikijuu - 重い奇獣 - [yokai]
2021
Kuchibe Inu -くちばしいぬ - [yokaI]
2022
Hainu - 羽犬 - [yokai]
2022
Keukegen - 毛羽毛現 - [Yokai]
2022
Yamabiko - 山彦 -[yokai]
2022
Furaribi – ふらり火 - [Yokai]
2022
Sōgenbi - 叢原火 - [Yokai]
2022
Ubagabi - 姥ヶ火 - [yokai]
2022
Basan - 波山 - [Yokai]
2022
Sōjōbō - 僧正坊 - [Yokai]
2022
Dai-Tengu - 大天狗 - [Yokai]
2022
 Karasu Tengu - 小天狗 - [yokai]
2022
Tengu taxi - 大天狗, 朧車 - [yokai]
2022
Oborogaruma - 朧車 - [Yokai]
2022
Oni - Hell in a tobacco shop
2022
Kiyohime - 本成 - [yokai]
2022
Kidomaru - 鬼童丸 - [yokai]
2022
Yanari - 家鳴 - [Yokai]
2022
Akaname - 垢嘗 - [Yokai]
2022
Ao bōzu - 青坊主 - [yokai]
2022
Akanyūdō - 赤入道 - [Yokai]
2022
Tsurube-Otoshi - 釣瓶落とし - [Yokai]
2022
Wanyūdō – 輪入道 –[Yokai]
2022
Ao Andon – 青行燈 – [Yokai]
2022
Gaki - 餓鬼 - [yokai]
2022
Kowai - 怖い - [yokai]
2022
Hajikkaki - 恥っかき - [yokai]
2022
Dorotabō - 泥田坊 - [yokai]
2022
Nuppeppō - ぬっぺふほふ - [Yokai]
2022
Jinmenzoshi - 人面草紙のじんめん - [Yokai]
2022
Biron - びろ~ん - [Yokai]
2022
Haradashi - 腹出し - yokai
2022
Gotaimen - 五体面 - [Yokai]
2022
Nihon no Ashi - 二本の足 - [Yokai]
2022
Big Scrotum - 大きな陰嚢 - [Yokai]
2022
Henifudau - ヘニフダウ - [yokai]
2022
Shirime - 尻目 -[Yokai]
2022
Matsutake sensei – 松茸の化物 - [Yokai]
2023
ObakeShimeji - お化けしめじ - [yokai]
2023
Obake Daikon - お化け大根 - [yokai]
2023
Tantan kororin – タンタンコロリン - [Yokai]
2022
Bake ichō no sei - 化け銀杏の精 - [Yokai
2022
Furutsubaki no rei - 古椿の霊 - [Yokai]
2022
Jinmenju - 人面樹 - [yokai]
2022
Jubboko – 樹木子 じゅぼっこ – [Yokai]
2022
Neko Kabocha - 猫南瓜 - [Yokai]
2022
Suika no bakemono - 西瓜の化物 - [Yokai]
2023
Domo-Komo - どうもこうも - [yokai]
2022
Tenjōname - 天井嘗 - [yokai]
2022
Tenjō Kudari - 天井下 - [Yokai]
2022
Isogashi - いそがし - [Yokai]
2022
Uma-shika -馬鹿 - [Yokai]
2022
Shiro Ukari - 白うかり - [Yokai]
2022
Betobeto-san - べとべとさん - [Yokai]
2022
Sunekosuri - 脛擦り - [Yokai]
2022
Katakirauwa - 片耳豚 - [Yokai]
2022
Onikuma
2022
Gashadokuro - がしゃどくろ - [Yokai]
2022
Kyōkotsu - 狂骨 - [Yokai]
2022
Top hat Shamisen Samurai Skeleton
2022
Chikushou - チクシャウ - [yokai]
2022
Madau - マダウ - [Yokai]
2022
Chikuri - チクリ - [Yokai]
2022
Gyuki - ぎゅうき - [yokai]
2022
NureOnna - 濡女 - [yokai]
2022
Konaki-Jiji - 子泣き爺 - [yokai]
2022
Yonakibaba - 夜泣き婆 - [Yokai]
2022
Ushirogami – 後神 –[Yokai]
2023
Futakuchi-Onna - 二口女 - [Yokai]
2022
Zashiki warashi - 座敷童子 - [yokai]
2022
Ohaguro Bettari - お歯黒べったり - [Yokai]
2022
Kera kera onna - 倩兮女 - [Yokai]
2022
Taka onna - 高女 - [Yokai]
2022
Sukima onna. - 隙間女 - [Yokai]
2022
Ushi No Koku Mairi - 丑の刻参り - [curse]
2022
Kuchisake Onna - 口裂け女 - [urban legend]
2023
Teke teke - テケテケ- [urban legend]
2023
Ashiuri-baba - 足売りババア- [Urban Legend]
2023
Hanako-san of the toilet - トイレのはなこさん - [Urban legend]
2023
Kainade - かいなで - [UrbanLegend]
2023
Akamanto - 赤マント - [UrbanLegend]
2023
Beethovens mystery - ベートーベンの怪 - [Urban Legend]
2023
Kinjirō at midnight - 二宮金次郎像 - [urban legend]
2023
Jintaimokei - 人体模型 - [urban legend]
2023
Jinmenken - 人面犬 - [Urban Legend]
2023
Chiisai Ojisan - 小さいおじさん - [urban legend]
2023
Kunekune -くねくね - [Urban Legend]
2023
The Okiku doll - お菊人形 - [urban legend]
2023
a call from Mary-San - メリーさんの電話 - [urban legend]
2023
Hitori kakurenbo - カクレンボ - [cursed game]
2023
Kesaran Pasaran - ケサランパサラン - [yokai]
2023
The curse of colonel S. - [urban legend]
2023
Tanuki Police - たぬき警察 - [slang]
2023
Ino Mononoke Roku day#1 - HitotsumeNyuudo
2023
Ino Mononoke Roku Day #1.B Hitotsume Kozo
2023
Ino mononoke roku day #3: Upsidown Namekubi - 生首
2023
Ino Mononoke Roku day #3B: Hanging Gourds
2023
ino mononoke roku day #5: Ishigani
2023
InoMononokeRoku day #10: Sadahatchi
2023
Ino Mononoke Roku Day #12: Laundrytoad
2023
Ino mononoke roku day 16: Dumplings
2023
Ino Mononoke Roku day #26: Punky Lady
2023
Haniwa - [artifact]
2023
Shakōki Dogū - 遮光器土偶
2023